STRØMMER INN: Flere har gitt penger til Kirkens Nødhjelp etter abort–debatten i forrige uke.  Foto: Dagen/fotomontasje

Økte pengegaver til Kirkens Nødhjelp

Nytter det å be?

andakt

Har ikke du også mange ganger følt at Gud var sen? Har du ikke mange ganger bedt bønner over lang tid som aldri ble besvart?