BADER: Pastor Jan Helge Hindenes (i t-skjorte) forventer flere isbad som dette i tiden fremover. Foto: Enders

Pastor isbader for hvert femte kirkemedlem

Marias lovsang

andakt

«Min sjel opphøyer Herren og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Luk. 1,46.