ÅPNE DØRER: Lørdag har organisasjonen invitert kristenledere til en panelsamtale om temaet: Hvordan utfordrer budskapet fra den forfulgte kirke kristne i Norge.

Dette sa kristenlederne på Forfulgt 2018

Ikke alene

andakt

Nåde er det motsatte av å være alene. Nåde er fellesskap. Nåde er å være hos den levende Gud.