VISITTRUNDE: Einar Eriksen praktiserer ved Myungsung Christian Medical Center (MCM), også kalt det koreanske sykehuset i hovedstaden Addis Abeba. Dagen fikk følge ham på en visittrunde.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

– Det er fantastisk å kunne bringe fremtid og håp

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).