BIBEL-AMBASSADØR: George Andrea, generalsekretær i Bibelselskapet i Syria vil forsøke å skaffe seg besøksvisum til Norge ved en senere anledning.  Foto: Kari Fure

Bibelleder nektet visum til Norge

I møte med bibelkritikk

andakt

Religionslæreren hennes påstod at Bibelen er full av motsigelser. Vårt svar må være fundert på apostolisk kristendom.

I møte med bibelkritikk

andakt

Religionslæreren hennes påstod at Bibelen er full av motsigelser. Vårt svar må være fundert på apostolisk kristendom.