HÅPEFULL: Terje W. Gilje i Bergen KrF deler Venstre-lederens drøm om at KrF skal bli med i regjeringen.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Håper på ny regjeringsdebatt i KrF

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)