INNBRUDD I VANNVERK: Det ble umiddelbart tatt vannprøver som både blir analysert lokalt, samt i spesiallaboratorier. Illustrasjonsbilde.

Innbrudd i vannverk – «vi har kontaktet giftsentralen»

Stå fast

andakt

I Ordspråkene står det om å holde stø kurs og å følge de rette sporene: «Legg merke til de spor du skal følge, hold hele veien stø kurs! Vik ikke av til høyre eller venstre, hold foten borte fra det som er ondt.» 4,26–27.