INNBRUDD I VANNVERK: Det ble umiddelbart tatt vannprøver som både blir analysert lokalt, samt i spesiallaboratorier. Illustrasjonsbilde.

Flere kommuner tok grep etter vannverksinnbrudd

I møte med bibelkritikk

andakt

Religionslæreren hennes påstod at Bibelen er full av motsigelser. Vårt svar må være fundert på apostolisk kristendom.

I møte med bibelkritikk

andakt

Religionslæreren hennes påstod at Bibelen er full av motsigelser. Vårt svar må være fundert på apostolisk kristendom.