Tidligere Vårt Land-redaktør Åshild Mathisen.

Mener Mathisen kan bli gjeninnsatt som sjefredaktør i Vårt Land

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.