LETTE PÅ HJERTET: Heba Osman (29) ville benyttet seg av en studentimam om tilbudet var der. – Det åpner muligheten for at man kan lette på hjertet, sier hun.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Ønsker seg en studentimam

Bundet til Trump

frispark

Hvis man i for stor grad ser på bestemte politikere eller ledere som representanter for Guds vilje, fører det fort galt av sted.