LETTE PÅ HJERTET: Heba Osman (29) ville benyttet seg av en studentimam om tilbudet var der. – Det åpner muligheten for at man kan lette på hjertet, sier hun.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Ønsker seg en studentimam

Et anker for sjelen

andakt

Guds urokkelige løfter er som et trygt og fast anker for sjelen, midt i en urolig og stormfull verden.