LETTE PÅ HJERTET: Heba Osman (29) ville benyttet seg av en studentimam om tilbudet var der. – Det åpner muligheten for at man kan lette på hjertet, sier hun.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Ønsker seg en studentimam

Marias lovsang

andakt

«Min sjel opphøyer Herren og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Luk. 1,46.