Tidligere Vårt Land-redaktør Helge Simonnes.  Foto: Silje Rognsvåg

«Mindre stuerent å stå fram som troende i dag»

Hva mennesker sier

ANDAKT

«For vi vil gjerne gjøre det som er rett, ikke bare for Herren, men også for mennesker» (2. Kor 8,21).

Hva mennesker sier

ANDAKT

«For vi vil gjerne gjøre det som er rett, ikke bare for Herren, men også for mennesker» (2. Kor 8,21).