TRUMP I BØN: President Donald Trump bøyer hovudet medan pastor John Gray i Relentless Church ber under eit møte i Det kvite hus førre veka. Gjestene var pastorar frå kyrkjer i bydelar med store sosiale problem.  Foto: Andrew Harnik, AP/NTB Scanpix

Utfordrar kristen Trump-entusiasme

For Guds rike hører også slike til

autisme

Frykten for stygge blikk gjør at foreldre gruer seg til å ta med seg barn med autisme i kirken. Men Sebastian og mamma Katja lar seg ikke stoppe av det.