OMSTRIDT: – Jeg vil sitere for dere apostelen Paulus og hans klare og kloke forordning i Romerbrevets kapittel 13, sa justisminister Jeff Sessions - og får kritikk.  Foto: Carolyn Kaster, AP / NTB scanpix

Med Bibelen mot ulovlig innvandring

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)