LEVERTE VARER: Donald Trump meiner har har gitt kristne store sigrar mellom anna med tanke på religionsfridon og vern om livet.  Foto: Alex Brandon

Donald Trump: – Har gitt kristne meir enn eg lova

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.