ALKOHOLBRUK: Ole Eilifsen (fra venstre), Herman Kverme, Hanna Bø og Miriam Fauske er enig i at det ikke er galt å drikke alkohol ifølge Bibelen. – Det er misbruk av alkohol som er synd, sier Olav Eilifsen.  Foto: 

Unge ber om åpenhet rundt bruk av alkohol

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)