SHOPPING: (f.v.) Mari Egeland (18), Kristina Bjørheim (18) og Victoria Yuen (18) sjekker ut klærne fra Chosen under UL.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

I kø for klær som ærer Gud

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)