POLITISK REKLAME: Dersom politisk reklame på TV blir lovlig kan også reklame for tros- og livssynssamfunn bli å se på skjermen i nordmenns stuer.  Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Snart får du kanskje se reklame for kirker og moskeer på TV

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)