SKRIVER OM MIRAKLER: Leif Egil Reve hadde vært ateist hele livet, før han ble en kristen for fire år siden. Nå har han skrevet kapittel om mirakler i ny kristen bok.  Foto: Privat

Ateisten skiftet side: – Sannheten tåler alle spørsmål

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)