Pressens Faglige Utvalg er samlet til møte tirsdag 23. mai.

PFU-innstilling avviser Hanvold-klage

Kjenn at jeg er Gud

andakt

«Hold opp! Kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyd over folkeslag, opphøyd på jorden. Herren Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.» Salme 46,11-12.