TRENGER TID: Sigurd Bekkevold er en av ti pastorer i menigheten. Folk skal ha tid til å leve utenfor menigheten og til å være sammen med folk som ikke lever så nær Gud, sier han.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Slik unngår de slitne medlemmer

Marias lovsang

andakt

«Min sjel opphøyer Herren og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Luk. 1,46.