TRENGER TID: Sigurd Bekkevold er en av ti pastorer i menigheten. Folk skal ha tid til å leve utenfor menigheten og til å være sammen med folk som ikke lever så nær Gud, sier han.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Slik unngår de slitne medlemmer

Arv

andakt

Har du tenkt på at Jesus har gjort dem som tror på Ham til medarvinger?

Illusjonen om den 12. uke

lederartikkel

«Alle mennesker har like rettigheter. Det er et grunnleggende prinsipp i vår vestlige sivilisasjon. Men når blir et menneske et menneske? Det er et viktig spørsmål i abortdebatten», skriver Dagen på lederplass.

Arv

andakt

Har du tenkt på at Jesus har gjort dem som tror på Ham til medarvinger?