Innspill: Per Sverre Kvinlaug, fylkesleder i Vest-Agder KrF (t.v), Dag Sele, fylkesleder i Hordaland KrF og Oddny Helen Turøy, fylkesleder i Rogaland KrF har alle spilt inn familiepolitikk som et saksfelt som bør prioriteres.  Foto: Silje Rognsvåg

Slik skal KrF spisse profilen

Foreldre + skule = sant!

synspunkt

Hovedpoenget med det dei gjorde var at foreldra blei meir involverte og det blei arbeidt med eit tettare samarbeid med heim og skule.

Ikke alene

andakt

Nåde er det motsatte av å være alene. Nåde er fellesskap. Nåde er å være hos den levende Gud.