«Festivalprest»: Jorun Singstad Djupvik taler til barna på 10:13 festivalen om det å ta vanskelige valg som kristen.  Foto: Privat

Vil gi tweens trygghet, trivsel og tro

For Guds rike hører også slike til

autisme

Frykten for stygge blikk gjør at foreldre gruer seg til å ta med seg barn med autisme i kirken. Men Sebastian og mamma Katja lar seg ikke stoppe av det.