REKTOR SNUDDE: Disse guttene driver skolelaget på Kvadraturen skolesenter i Kristiansand. Tidligere i høst sa nei rektor til å la dem samles på skolen, men nå har han snudd. F.v. Håkon Isaksen, Andreas Risøy, Sigve Rugsland Sundvoll, Åsmund Lundevik og Arild Moldal.  Foto: Privat

Lar kristne og muslimer be på skolen

Arv

andakt

Har du tenkt på at Jesus har gjort dem som tror på Ham til medarvinger?

Illusjonen om den 12. uke

lederartikkel

«Alle mennesker har like rettigheter. Det er et grunnleggende prinsipp i vår vestlige sivilisasjon. Men når blir et menneske et menneske? Det er et viktig spørsmål i abortdebatten», skriver Dagen på lederplass.

Arv

andakt

Har du tenkt på at Jesus har gjort dem som tror på Ham til medarvinger?