POSITIV VARIASJON: – Det er klart at sjelesørgjarar med ulike teologiske haldningar og personlegdomar kan utgjere ein positiv variasjon for mange menneske i møte med sjelesorg, seier Tor Johan S. Grevbo.

– Sjelesorg avgjerande for kyrkja si framtid

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.