BIBELSKOLE: Hvor mange av elevene kan være utlendinger? 
Kun 10 prosent, antyder regjeringen. Minst 50 prosent, krever skolene.  Foto: Dagen

Uenige om bibelskolekvote

Vern av det fødte liv

barnevern

Hvis vi ikke stoler på foreldrenes evne til å ta de riktige avgjørelsene for sine ufødte barn, hvordan kan vi da ha så stor tillit til dem når det gjelder barna som har kommet til verden?

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.