Pilegrimsvandring: Festivalen avsluttes med en pilegrimsvandring i historiske omgivelser.  Foto: Kenneth Fjell Rasmussen

Salmesang blir turistmagnet

Ved døren

andakt

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.» Åp 3:20.