PRIVATFLY: Nå trenger ikke presidenten for de palestinske selvstyremyndighetene å reise med andre. Mahmoud Abbas har fått sitt eget fly.  Foto: ADNAN HAJJ ALI

Vil ta opp flykjøp med Abbas

Stå fast

andakt

I Ordspråkene står det om å holde stø kurs og å følge de rette sporene: «Legg merke til de spor du skal følge, hold hele veien stø kurs! Vik ikke av til høyre eller venstre, hold foten borte fra det som er ondt.» 4,26–27.