Olav Torvund, professor ved Universitetet i Oslo. Foto: Kjetil Ree / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

– Misbruker opphavsretten og knebler ytringsfriheten

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.