ØNSKER: – Jeg har hørt mye bra om Skoleskipet Gann, sier Amanda Klovning (tv). – Vi ønsker å gi de unge kunnskap i fagene og ta vare på dem som hele mennesker, sier skoleleder Ingveig Vold på Skoleskipet Gann. Til høyre Troy Kyrre Nesse som også begynte på Gann i høst.  Foto: Ove Eikje

Amanda (15) vil bli styrmann

Foreldre + skule = sant!

synspunkt

Hovedpoenget med det dei gjorde var at foreldra blei meir involverte og det blei arbeidt med eit tettare samarbeid med heim og skule.

Alle taper når journalistikken svekkes

Lederartikkel

Der det finnes mennesker vil det alltid finnes fare for maktmisbruk, og der det finnes systemer vil det alltid være fare for at systemene enten blir misbrukt eller ikke fungerer.

Ikke alene

andakt

Nåde er det motsatte av å være alene. Nåde er fellesskap. Nåde er å være hos den levende Gud.