En av de tre biskopene på bildet hadde høyest inntekt av samtlige biskoper i Den norske kirke i skatteåret 2016. En annen hadde den største formuen. Fra venstre: Borg-biskop Atle Sommerfeldt, Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug og biskop Stein Reinertsen i Agder og Telemark. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Dette er biskopen med høyest inntekt

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.