HÅP: Styreleder i Kirkens Nødhjelp, Kjetil Aano, håper og tror at de frikirkelige eierorganisasjonene vil bli. 
  Foto: Silje Rognsvåg

– Svært viktig at frikirkene ikke forlater oss

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).