HAR BIBEL: Margun og Willy Mikalsen fra Bergen, synes bibelen på Coop Obs, Lagunen er veldig billig. De skal imidlertid ikke kjøpe en, for de har Bibel hjemme.  Foto: Birgit Opheim

Smågodt og bibler på tilbud

Vern av det fødte liv

barnevern

Hvis vi ikke stoler på foreldrenes evne til å ta de riktige avgjørelsene for sine ufødte barn, hvordan kan vi da ha så stor tillit til dem når det gjelder barna som har kommet til verden?

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.