SAVNET: Marie Sæther Østbø (20) fra Stavanger ble meldt savnet onsdag i byen Sedgefield i Sør Afrika. Søket trappes ned etter at sørafrikansk politi onsdag setter inn politihunder i letingen. Dagen bruker bildet i samråd med Østbøs familie. Foto: Privat

Søket etter Marie Sæther Østbø trappes ned

Kan vi stole på Gud?

lederartikkel

Det å stole på Gud og å leve i tillit til Ham vil antakelig påføre oss alle noen runder med smertelige erfaringer 
og erkjennelser.

Vekkelse og lovens tre bruk

vekkelse

Skal det bli vekkelse må det forkynnes slik at mennesker opplever seg selv som fortapte syndere som trenger frelse, og for å oppnå dette må loven brukes i forkynnelsen.