GRENSER: – Vi må ha noen grenser. Det må komme klart frem at kirken står for noe annet enn bedehuset, sier Tor Arne Gard. Han vil starte en ny forsamling på bedehuset.  Foto: Anders Minge

Bedehuset splittes av homostrid

For å tjene og gi

andakt

I en tid da det ropes etter dugnadsvilje og ulønnet innsats i menigheter og foreninger, gjelder det å søke inspirasjon og motivasjon på riktig sted.