GRENSER: – Vi må ha noen grenser. Det må komme klart frem at kirken står for noe annet enn bedehuset, sier Tor Arne Gard. Han vil starte en ny forsamling på bedehuset.  Foto: Anders Minge

Bedehuset splittes av homostrid

Homohat blant kristne

debatt

Det kan virke etter debatten å dømme som at å stå for klassisk kristentro er ensbetydende med homohat.

Skje din vilje

andakt

«Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: ‹Vil du bli frisk?› » (Joh 5,6).