RUSOMSORG: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) forteller at regjeringen følger opp opptrappingsplanen for rusomsorg med 200 millioner kroner og opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering med 100 millioner kroner. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Rustiltak følges opp med 200 millioner kroner

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.