GJØR OPP: I 68 år har Rein Lae Solberg angret på at han skjøt et hull i et av vinduene i Klodsbodding kapell.  Foto: Thomas Frigård, Raumnes

Gjør opp etter 68 år med anger

Et klart nei til narkotika

debatt

Det blåser en liberal vind over rusfeltet. Mange stemmer ønsker legalisering av narkotika. Flertallet av de politiske partiene i Norge tar til orde for avkriminalisering. KrF sier et klart nei til narkotika.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.