EKS-Ap: Per Gunnar Dahl, ny leder for Actis.  Foto: Silje Rognsvåg

Actis ber politiske partier teste rusfrie fester

I møte med bibelkritikk

andakt

Religionslæreren hennes påstod at Bibelen er full av motsigelser. Vårt svar må være fundert på apostolisk kristendom.

I møte med bibelkritikk

andakt

Religionslæreren hennes påstod at Bibelen er full av motsigelser. Vårt svar må være fundert på apostolisk kristendom.