LIGNER MARS: Hver gang forskerne gikk ut for å samle inn prøver, hadde de på seg romdrakter, og de kommuniserte via radio. Negev er det landskapet på jorden som ligner mest på Mars.  Foto: Kenneth Fjell Rasmussen

Forbereder seg til romtur til Mars - i Israel

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.