STYRET: Oddvar Johan Jensen ble valgt inn som ordinær medlem av NIF-styret i 2011 og siden til visepresident i 2015  Foto: Johanna Hundvin Almelid

NLA-professor avviser fyllekultur i idretten

Du er kristen, også på valgdagen

debatt

En avgjørende del av det å være kristen, er å tenke at rett og galt utgår av Guds vilje og skaperorden, og at det beste for mennesker er å følge denne.

Hva vi kan lære av Jordan Peterson

debatt

Selv om Petersons eget religiøse ståsted er uklart, 
har han gjennom sitt budskap tatt en indirekte 
rolle som apologet for den kristne tro.