EKSPERT: Valgforsker Anders Todal Jensen.  Foto: Therese Lee Støver

Valgforskere mener KrF-ledelsen har solid ryggdekning

Nytter det å be?

andakt

Har ikke du også mange ganger følt at Gud var sen? Har du ikke mange ganger bedt bønner over lang tid som aldri ble besvart?