Ungdommer ombord i båten M/S Thorbjørn som frakter dem over til første dag av AUFs sommerleir på Utøya. Foto: Krister Sørbø / NTB scanpix

Klart for AUFs sommerleir på Utøya

Du er kristen, også på valgdagen

debatt

En avgjørende del av det å være kristen, er å tenke at rett og galt utgår av Guds vilje og skaperorden, og at det beste for mennesker er å følge denne.