Ungdommer ombord i båten M/S Thorbjørn som frakter dem over til første dag av AUFs sommerleir på Utøya. Foto: Krister Sørbø / NTB scanpix

Klart for AUFs sommerleir på Utøya

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).