UT AV VENSTRE: – Over tid er jeg blitt gradvis mer urolig for en strategisk og politisk utvikling som nå har ført Venstre inn som juniorpartner i en av de blåeste regjeringene vi har hatt i Norge, sier Gro Skartveit.  Foto: Arkivbilde

Gro Skartveit melder seg ut av Venstre

En selvstendig kirke ga vekst

her brenner pinseilden

I 1970 var det 22 millioner kristne 
i det afrikanske landet. I dag 
er det trolig 
rundt 80 millioner.

En selvstendig kirke ga vekst

her brenner pinseilden

I 1970 var det 22 millioner kristne 
i det afrikanske landet. I dag 
er det trolig 
rundt 80 millioner.

Guds velgjerninger

andakt

«Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.» Ef. 5.