LEGGER NED KORREKTIV: – Vi ønsker å være et korrektiv og en støtte til KrF, sa Bjarne Bjelland om nettverket «Fram mot sentrum», våren 2015. Her fra venstre Sissi Kringlebotn, Johannes Kringlebotn, Jostein Bjerga, Terje Fauske, Bjarne Bjelland, Torolf Nordbø og Kjell Skartveit.  Foto: Jarleiv Ladstein

Frustrerte KrF-ere gir opp

Veien er åpnet

ANDAKT

Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen. Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. (Hebr. 10,19–20)

Kvinne dømt for cannabisdyrking

nyheter

En 46 år gammel kvinne er i Borgarting lagmannsrett dømt til seks år og ni måneders fengsel for oppbevaring av narkotika og cannabisdyrking. 

– Kirkeledere bak sexhandel

SEXHANDEL

Tre pastorer er tiltalt for å planlegge sexhandel med barn. – Menn i maktposisjoner står bak menneskehandel, hevder Jessica Graham i organisajonen Survivor’s Ink.

Veien er åpnet

ANDAKT

Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen. Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. (Hebr. 10,19–20)