LEGGER NED KORREKTIV: – Vi ønsker å være et korrektiv og en støtte til KrF, sa Bjarne Bjelland om nettverket «Fram mot sentrum», våren 2015. Her fra venstre Sissi Kringlebotn, Johannes Kringlebotn, Jostein Bjerga, Terje Fauske, Bjarne Bjelland, Torolf Nordbø og Kjell Skartveit.  Foto: Jarleiv Ladstein

Frustrerte KrF-ere gir opp

Med eget liv som innsats

Bokanmeldelse

Det gikk flere tiår før de orket å fortelle, og ikke alle trodde på det de fortalte heller. Først på 1970-tallet snudde det.

Jeg forsaker djevelen

andakt

«Er verdens fyrste vred og vil oss støte ned, han ingenting formår fordi alt dømt han går. Et gudsord kan ham binde».