OPPLÆRING: Ole Bjørn Kogstad gir trommetimer til Angelika. 
  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Belønnes for integrering

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)