EN FINGER: Carlos Luna hevder han har hatt en finger med i spillet når det gjelder det historiske besøket som nå finner sted i Sverige.  Foto: Klaus Gustafsson

Han har spilt fotball med paven

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)