IKKJE BERRE NORSK: Stavkyrkje­ne blir gjerne oppfatta som typisk norske bygg, men dei har mange element som kjem frå heilt andre delar av verda. Her Borgund stavkyrkje i Lærdal kommune.
  Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Stavkyrkja og klippfisk er ikkje så norsk som vi trur

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.