SAMLINGSPUNKT: Helt siden starten for et halvt århundre siden har den tverrkirkelige profilen vært viktig. Det er plass til kristne fra mange leirer under Justøyas banner. Foto: Silje Rognsvåg  Foto: Silje Rognsvåg

Justøya-støy på Høies bord

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.