BEHOVET: Krish Kandiah vil ikke skjønnmale det å bli fosterforeldre eller adoptere. – Men vi må forstå hvor stort behovet er, sier han.  Foto: Illustrasjonsfoto, Jane Ali, Fotolia

– Vi overser barn i nød

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)