ADVENTISTKYRKJE: Adventistane på Ulsrud leiger ut desse lokala til Messiaskirken i Oslo frå september av.  Foto: Tor Tjeransen

Lutheranarar flyttar inn i søndagsfri kyrkje

For Guds rike hører også slike til

autisme

Frykten for stygge blikk gjør at foreldre gruer seg til å ta med seg barn med autisme i kirken. Men Sebastian og mamma Katja lar seg ikke stoppe av det.