OPPSTANDELSE: Første påskedag ble det holdt skandinavisk oppstandelsegudstjeneste i Gravhagen i Jerusalem. Foto: Kenneth Fjell Rasmussen

Skandinavisk oppstandelsesgudstjeneste i Gravhagen i Jerusalem

Bundet til Trump

frispark

Hvis man i for stor grad ser på bestemte politikere eller ledere som representanter for Guds vilje, fører det fort galt av sted.