OPPSTANDELSE: Første påskedag ble det holdt skandinavisk oppstandelsegudstjeneste i Gravhagen i Jerusalem. Foto: Kenneth Fjell Rasmussen

Skandinavisk oppstandelsesgudstjeneste i Gravhagen i Jerusalem

Marias lovsang

andakt

«Min sjel opphøyer Herren og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Luk. 1,46.